Log In | Users | Register
%SITEMAPWHAT%
Restore | Raw | History | First | Previous | Next | Last | Close
You are here: Main » KdeSiZacvicit

Letní rozvrh

PONDÌLÍ:      
       
17.00 - 17.55 Pilates - REFORMER

Pilates & Flow, Bìlohorská 39, Praha 6-Bøevnov

rezervace nutná - max. 5 míst

rezervace nutná - max. 5 míst - pouze v srpnu

KURZ - od záøí - OBSAZENO

18.00 - 18.55 Pilates - REFORMER

Pilates & Flow, Bìlohorská 39, Praha 6 - Bøevnov

KURZ - od záøí - OBSAZENO
ÚTERÝ:      
17.00-17.55 Pilates - REFORMER Pilates & flow KURZ - od záøí - 1 volné místo
18.50-20.20 Jemná jóga Yoga & art, Bìlohorská 35, Praha 6, Bøevnov doporuèuji rezervaci
STØEDA:      
12.00-13.00 Pilates -REFORMER Pilates & flow, Bìlohorská 39, Praha 6 Bøevnov rezervace nutná - pouze 5 míst
       
18.00 18.50 Zdravá záda Dílna 461, ©kolská ul. Hostivice  
19.10- 20.05 Jin jóga Dílna 461, ©kolská ul. Hostivice  
ÈTVRTEK:      
12.00-12.55 Pilates - REFORMER Pilates & Flow, Bìlohorská 39, Praha Bøevnov rezervace nutná - pouze 5 míst
PÁTEK:      
       
NEDÌLE:      
18.00 - 18.55 Pilates Dílna 461, ©kolská ul. Hostivice
19.10 - 20.05 jemná jóga Dílna 461, ©kolská ul. Hostivice  

INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINKY

více info zde

image_(3).jpegMZKR4735.jpg26735673_359567011174813_1647561298_o.jpg

spacer

MENU

úvod
o mně
kde si zacvičit
certifikace
individuální tréninky
akce
termíny školení
Vaše ohlasy
kontakty

ODKAZY

Akasha
Elixír studio
CK Lenka
Studio Hvězda
Lenyoga
RS Gym
Pilates & Flow
Yoga & art

spacer
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
Syndicate this site RSS ATOM