Log In | Users | Register
%SITEMAPWHAT%
Restore | Raw | History | First | Previous | Next | Last | Close
You are here: Main » KdeSiZacvicit

PONDÌLÍ:      
11.00 - 12.00 Cvièení se seniory Dùm pro seniory - Praha 7  
17.00 - 17.55   Pilates & Flow, Bìlohorská 39, Praha 6-Bøevnov max.5 lidí rezervace nutná
19.00 - 19.55 FLOWIN pilates Studio Hvìzda - Praha 6 Petøiny REZERVACE NUTNÁ!!!
ÚTERÝ:      
9.00 - 10.00 -12.00 možnost individuálního cvičení Jóga pro všechny na reformeru s věží Pilates & FlowCordeus, Na dlouhém lánu 11, Praha 6 - u metra Boøislavka Praha Břevnov  

12.00 - 13.00

13.30-16.30

Pilates - REFORMER

mo¾nost individuálního cvièení na reformeru s vì¾í

Pilates & Flow, Bìlohorská 39,Praha 6-Bøevnov

max.5 lidí rezervace nutná

17.00 - 17.55 Pilates - REFORMER Pilates & Flow, Bìlohorská 39, Praha 6-Bøevnov max. 5 lidí rezervace nutná
19.00 - 20.30 Jemná jóga Yoga & art - Praha 6, Bøevnov  
STØEDA:      
09.30 - 10.25 Zdravotní pohodové cvièení - i pro seniory Studio Hvìzda - Praha 6 Petøiny vhodné i pro SENIORY
12.00 13.00 Pilates - REFORMER Pilates & Flow, Bìlohorská 39, Praha 6-Bøevnov  
18.00 - 18.55 Pilates rehab RS Gym Hostivice  
19.00 - 19.55 Poweryoga RS Gym Hostivice  
ÈTVRTEK:      
17.00 - 17.55 Pilates terapie Studio Hvìzda - Praha 6 Petøiny  
18.00 - 18.55 Jóga Studio Hvìzda - Praha 6 Petøiny  
PÁTEK:      
       
17.00 - 17.55 Poweryoga Family Fitness O© - Metropole Zlièín  
NEDÌLE:      
18.00 - 18.55 Pilates rehab RS Gym Hostivice
19.00 - 19.55 Jemná jóga RS Gym Hostivice  

image_(3).jpeg

IMG_6337.JPGZÁSKOKY

INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINKY

více info zde

spacer

MENU

úvod
o mně
kde si zacvičit
certifikace
individuální tréninky
akce
termíny školení
Vaše ohlasy
kontakty

ODKAZY

FF Olgy Šípkové
Elixír studio
CK Lenka
Studio Hvězda
Lenyoga
Fitness Station
Studio Lukáš Kolek
Jóga Letná
RS Gym

spacer
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
Syndicate this site RSS ATOM