Log In | Users | Register
%SITEMAPWHAT%
Restore | Raw | History | First | Previous | Next | Last | Close
You are here: Main » KdeSiZacvicit

PONDÌLÍ:      
10.30 - 11.30 Cvièení se seniory Dùm pro seniory - Praha 7 - Tusarova  
17.00 - 17.55 Pilates - REFORMER

Pilates & Flow, Bìlohorská 39, Praha 6-Bøevnov

KURZ -OBSAZENO - od února 1 místo volné
18.00 - 18.45 Pilates - REFORMER

Pilates & Flow, Bìlohorská 39, Praha 6 - Bøevnov

KURZ - 1 OBSAZENO místo volné
ÚTERÝ:      
12.00 - 13.00 Pilates - REFORMER Pilates & Flow, Bìlohorská 39,Praha 6-Bøevnov

max.5 lidí rezervace nutná

17.00 - 17.55 Pilates - REFORMER Pilates & Flow, Bìlohorská 39, Praha 6 - Bøevnov max. 5 lidí rezervace nutná
19.00 - 20.30 Jemná jóga Yoga & art - Praha 6, Bøevnov doporuèuji rezervaci
STØEDA:      
09.30 - 10.25 Zdravá záda Studio Hvìzda - Praha 6 Petøiny vhodné i pro SENIORY
12.00 13.00 Pilates - REFORMER Pilates & Flow, Bìlohorská 39, Praha 6-Bøevnov max.5 lidí rezervace nutná
18.00 - 18.55 Zdravá záda RS Gym Hostivice  
19.00 - 19.55 Poweryoga RS Gym Hostivice  
ÈTVRTEK:      
16.30 - 17.25 Jemná jóga 60+ Akasha - Praha 7 - Letná  
NEDÌLE:      
18.00 - 18.55 Pilates RS Gym Hostivice
19.00 - 19.55 Jemná jóga RS Gym Hostivice  

INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINKY

více info zde

image_(3).jpegMZKR4735.jpg26735673_359567011174813_1647561298_o.jpg

spacer

MENU

úvod
o mně
kde si zacvičit
certifikace
individuální tréninky
akce
termíny školení
Vaše ohlasy
kontakty

ODKAZY

Akasha
Elixír studio
CK Lenka
Studio Hvězda
Lenyoga
RS Gym
Pilates & Flow
Yoga & art

spacer
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
Syndicate this site RSS ATOM