Log In | Users | Register
%SITEMAPWHAT%
Restore | Raw | History | First | Previous | Next | Last | Close
You are here: Main » Akce

Sobotní speciály pro veøejnost

12.5.2018 - 10.00-12.30 - Zdravá chodidla - Yoga & art Praha 6, Bøevnov - jak a proè procvièovat chodidla, na závìr Vás nauèím jednoduchou masá¾ chodidel

15.9.2018 - 10.00 - 12.30 - Zápìstí, ramena, hrudník - Yoga & art Praha 6, Bøevnov - na závìr Vás nauèím masá¾ na uvolnìní krèní páteøe, trapézù a hrudníku (ve dvojicích - dvojici s sebou mít nemusíte)

Víkendové a týdenní pobyty

2018

06.04. - 08.04.2018 - statek Bøe¾any - 2x dennì jóga, plná penze - - info@anjuyoga.cz - OBSAZENO - info také u mne verahavlova@gmail.com

17.05. - 20.05.2018 - CK Lenka - zámek Valeè - jemná jóga a pilates (v ceně wellness, prohlídka zámku, výlet na lodičce , cvičení atd.) - poslední 2 místa 3 pokoje VOLNÁ

01.06. - 08.06.2018 - CK Lenka - jóga, pilates - Washington Resort Hotel & Spa - TURECKO - all inclusive - POSLEDNÍ OBSAZENO 2 POKOJE

16.06. - 23.06.2018 - CK Lenka - jóga, pilates - Rakousko - hotel Alpenhof - POSLEDNÍ 2 POKOJE

01.08. - 05.08.2018 - CK Lenka - jóga, pilates - hotel ADAM - Krkono¹e

27.09. - 30.09.2018 - CK Lenka - jóga, pilates POSLEDNÍ OBSAZENO 1 POKOJ - hotel Galant Mikulov

2019

14.3. - 23.4.2019 - CK Elixír tours - 13 denní zájezd na BALI - kombinace poznávání, jógy a relaxace

Fotografie z pobytu na ostrovì Kréta

EE6BED56A46D424DB74862C0616D0C50.jpg IMG_2041.JPG IMG_1967.JPG

Fotografie z pobytu na ostrovì Madeira

20150610_145811.jpg 20150613_134226.jpg

Fotografie z pobytu na ostrovì Maledivy

17035942_10206343914435964_237525324_o.jpg 17036144_10206343911635894_233581769_o.jpg 17093902_10206343907595793_1617140718_n.jpg

Fotografie z pobytu na ostrovì Mauricius

4F4FB18B52EF4EAC9B4C5FBAA031F27B.jpg AE47622715A645D28A4266F2BAC6ABFD.jpg 982250DC7C9E4BB19850702244356D7E.jpg

B8C7DC0BAD2C4DBB80B8EF1B0DB677BB.jpg B645015E40E348BA9E089D60046DD5BB.jpg 1F38939BA58B4C2B99BFD46DB0B2079E.jpg

spacer

MENU

úvod
o mně
kde si zacvičit
certifikace
individuální tréninky
akce
termíny školení
Vaše ohlasy
kontakty

ODKAZY

FF Olgy Šípkové
Elixír studio
CK Lenka
Studio Hvězda
Lenyoga
RS Gym
Pilates & Flow
Yoga & art

spacer
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
Syndicate this site RSS ATOM