Log In | Users | Register
%SITEMAPWHAT%
Restore | Raw | History | First | Previous | Next | Last | Close
You are here: Main » Akce

ReformerSpeciální akce

Sobotní speciály

Pøijïte vyzkou¹et pilates na reformeru s vì¾í. Vhodné pro instruktory, pro veøejnost, pro v¹echny vìkové kategorie. Rezervace nutná, kapacita 5 lidí

Pilates & Flow - Praha 6, Bøevnov - 9.30-12.30

9.9.2017
4.11.2017

Víkendové a týdenní pobyty

IMG_20160620_193545.jpg2017

23.9.2017 - Chodidla - ®ivá kavárna Radotín

16.9.2017 - Chodidla, dolní konèetiny, kyèle, SI - Elixír studio Praha

1.10.2017 - Jóga a aromaterapie pro ¾eny - Fit Studio Silueta

6.10-8.10.2017 - ©umava - jóga a pilates se mnou, Nordic walking s Lenkou Pokutovou - 3 OBSAZENO volná místa!!!!

21.10.2017 - Zápìstí, ramena, hrudník- Elixír studio Praha

28.10.2017 - Zápìstí, ramena, hrudník - Pilates ¹túdio ®ilina

16.11. - 19.11.2017 - Golf & Spa Resort CIHELNY - Karlovy Vary- BOSU pilates, BOSU jóga, jemná jóga, chodidla - POSLEDNÍ 3 2 dvoulůžáky a 1 jednolůžák!!!!

2018

25.1.-3.2.2018 ?- CK Elixír tours - hotel Ambre - Mauricius - jemná jóga, pilates - ceny letenek rostou - neváhejte s přihlášením - poslední 4 2 místa volná

17.5.-20.5.2018 - CK Lenka - zámek Valeè - jemná jóga a pilates (v cenì wellness, prohlídka zámku, výlet na lodièce , cvièení atd.)

16.6.-23.6.2018 - CK Lenka - jóga, pilates - Rakousko - hotel Alpenhof

29.7.-3.8.2018- - CK Lenka - jóga, pilates -místo bude upøesnìno

27.9.-30.9.2018 - CK Lenka - jóga, pilates - Mikulov hotel - více info již brzy Galant Mikulov

Fotografie z pobytu na ostrovì Madeira

20150610_145811.jpg 20150613_134226.jpg

Fotografie z pobytu na ostrovì Maledivy

17035942_10206343914435964_237525324_o.jpg 17036144_10206343911635894_233581769_o.jpg 17093902_10206343907595793_1617140718_n.jpg

spacer

MENU

úvod
o mně
kde si zacvičit
certifikace
individuální tréninky
akce
termíny školení
Vaše ohlasy
kontakty

ODKAZY

FF Olgy Šípkové
Elixír studio
CK Lenka
Studio Hvězda
Lenyoga
Fitness Station
Studio Lukáš Kolek
Jóga Letná
RS Gym

spacer
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
Syndicate this site RSS ATOM