Log In | Users | Register
%SITEMAPWHAT%
You are here: Main » TerminySkoleni

10354176_10201271176460685_2479720397360011094_n.jpg

Termíny školení

Od roku 2014 školím v rámci rekvalifikačních kurzů Pilates instruktor - v Elixír akademii- nám. Jiřího z Poděbrad

Pro ty, kdo již rekvalifikační kurz (nejen pilates) máte a potřebujete jen inspiraci do svých hodin, můžete se přihlásit na jednodenní semináře. Tyto semináře nejsou určeny jen pro instruktory pilates, ale pro instruktory a trenéry všech pohybových forem:

Termíny seminářů v Elixír studiu:

10294412_10201272291288555_3346570852762028266_n.jpg

Termíny i na rok 2016 najdete na www.pilates-instruktor.cz

Máte-li dotazy pište na verahavlova@gmail.com nebo volejte na tel. 775935165

REFERENCE na již probléhlá školení:

Pomůcky - BOSU, theraband, overball / Sball

Hyperlordoza

Jóga a zdravotní cvičení jako zdroj pro lekce pilates

chodidla a dolní končetina

Cvičení na židli - jak cvičit v kanceláři, v MHD... spacer

MENU

úvod
o mně
kde si zacvičit
certifikace
individuální tréninky
akce
termíny školení
Vaše ohlasy
kontakty

ODKAZY

FF Olgy Šípkové
Elixír studio
CK Lenka
Studio Hvězda
Lenyoga
Fitness Station
Studio Lukáš Kolek
Jóga Letná
RS Gym

spacer
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
Syndicate this site RSS ATOM